top of page
Image by Shane Aldendorff

Risicobeheersing

Bij MM Global Movies staat risicobeheersing hoog in het vaandel om de investeringsrisico’s te minimaliseren. Hiertoe zijn risico-elementen van bridge lending in kaart gebracht en zijn deze ondervangen door adequate beheersingsmaatregelen. Zorgvuldigheid en transparantie staan centraal. Zo weet elke investeerder vooraf hoe omgegaan wordt met het kapitaal, welke risico's er zijn en welke rendementen kunnen worden verwacht. Daarnaast worden investeerders regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en resultaten.

Project voorwaarden

Om de risico's te verlagen moet de financieringsaanvraag voor ieder filmproject voldoen aan de door MM Global Movies gestelde eisen. MM Global Movies investeert alleen als aan alle eisen voldaan wordt. Zo moet er bijvoorbeeld adequate voorverkopen gedaan zijn, en moet er een bindende toezegging zijn dat de productie daadwerkelijk plaats zal vinden. De andere punten worden verder uitgelegd en toegelicht in de brochure. Vraag hem HIER aan. De procedures rond het opzetten en uitvoeren van een bridgefund zijn zeer strikt en gebonden aan wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het kapitaal geïnvesteerd in meerdere films tegelijkertijd waardoor het risico verlaagd wordt.

 

Risico-

beheersing

Permanente vergadering

Risico scenario's

Zoals bij iedere belegging is er altijd risico op het verlies van kapitaal. In filmprojecten zijn er een aantal scenario's die theoretisch de project opbrengsten in gevaar kunnen brengen. Hoewel het in geen enkel project tot nu toe nog tot verlies geleid heeft is het niet uit te sluiten, ondanks het zorgvuldig opgezette vangnet. Onderstaand zijn twee van zulke scenario's weergegeven. Overige scenario's worden verder uitgelegd in de brochure.

$

Koersval van de dollar 

Doordat er geïnvesteerd wordt in dollars heeft dit een direct effect op de resultaten voor de investeerder indien conversie zou plaatsvinden naar euro's. In dit geval wordt, in overleg met de investeerder de conversie niet uitgevoerd en gewacht op een betere koers. Een andere optie is de opbrengst niet uit te keren maar opnieuw te beleggen ook wel compounding genoemd.  

De hoofdfinanciering komt later dan gepland

Er is geen risico in dat geval. De overbrugging wordt verlengd met een paar weken en genereert meer rente.

Man schrijven

Vraag de brochure aan

Geïnteresseerd in alle projectvoorwaarden en de overige scenario's? Vraag dan de brochure aan of neem contact op via onderstaande kanalen.

bottom of page